HCL nr.13/14.04.2018 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, pe raza comunri ... detalii

Lista cu functiile din cadrul autoritatii administratiei publice locale care intra in categoria personalului platit din fonduri publice,in conformitate cu articolul 33 din Legea 153/2017,la data de 31.03.2019 ... detalii

Concurs pentru ocuparea postului vacant de guard, in data de 01.03.2019 ... detalii

Planul Anual al Achizitiilor Publice si lista Achizitiilor Directe pe anul 2018 ... detalii

Registrul datoriei publice la data de 31.12.2018 ... detalii

Registrul de evidenta a datoriei publice locale la data de 31.10.2018 ... detalii

Registrul de evidenta a datoriei publice locale la data de 31.12.2017 ... detalii

Lista cu functiile din cadrul autoritatii administratiei publice locale care intra in categoria personalului platit din fonduri publice,in conformitate cu articolul 33 din Legea 153/2017,la data de 30.09.2018 ... detalii

Licitatie trup pasune Dadu - Basca ... detalii

Lista cu functiile din cadrul autoritatii administratiei publice locale care intra in categoria personalului platit din fonduri publice,in conformitate cu articolul 33 din Legea 153/2017,la data de 31.03.2018 ... detalii

Proiect hotarare privind organizarea si desfasurarea pazei comunale in 2018 in comuna Breaza ... detalii

Lista cu functiile din cadrul autoritatii administratiei publice locale L.153 ... detalii

- Stabilirea salariilor de baza ptr functionari publici si pers. contractual ... detalii

- Anexa la Hcl nr.41/23.10.2017 ... detalii

Strategia de dezvoltare 2016 - 2026 ... detalii

Hotararea nr.60/25.10.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Breaza pentru perioada 2016 - 2026 ... detalii

 

 

 

Copyright © 2017 Primaria Breaza