Hotarari Consiliu Local

 

 

Hotarari 2020

 

 

Hcl nr. 30/06.08.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ... detalii

Hcl nr. 29/17.07.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hcl nr. 28/17.07.2020 privind stabilirea tarifului pentru inchirierea Autovehicol special Renault - autogunoiera ... detalii

Hcl nr. 27/17.07.2020 privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta ... detalii

- anexa hcl nr. 27 ... detalii

Hcl nr. 26/17.07.2020 privind aprobarea Planului local de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare, necesare gestionarii situatiilor de urgenta ... detalii

- anexa hcl nr. 26 ... detalii

Hcl nr. 25/17.07.2020 privind aprobarea numarului maxim de posturi, structura organizatorica si statul de functii al aparatului primarului ... detalii

Hcl nr. 24/17.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ... detalii

Hcl nr. 23/17.07.2020 privind aprobarea contului executiei bugetare de venituri si cheltuieli, la data de 30 iunie 2020 ... detalii

Hcl nr. 22/19.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local ... detalii

Hcl nr. 21/19.06.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari publici si personalul contractual, incepand cu data de 01.06.2020 ... detalii

- Anexa la hcl nr.21 ... detalii

Hcl nr. 20/19.06.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei ... detalii

Hcl nr. 19/22.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ... detalii

Hcl nr. 18/22.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hcl nr. 17/28.04.2020 privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Breaza, pe anul 2019 ... detalii

Hcl nr. 16/28.04.2020 privind decontarea cheltuielilor cadrelor didactice ... detalii

Hcl nr. 15/28.04.2020 privind stabilirea consumului de combustibil pentru functionarea autospecialei autogunoiera ... detalii

Hcl nr. 14/28.04.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ... detalii

Hcl nr. 13/28.04.2020 privind analiza si aprobarea contului executiei bugetare de venituri si cheltuieli, la data de 31.03.2020 ... detalii

Hcl nr. 12/02.04.2020 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hcl nr. 11/19.03.2020 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes public in folosul comunitatii, pe raza comunai ... detalii

Hcl nr. 10/19.03.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului fiscal 2019 ... detalii

Hcl nr. 9/06.03.2020 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Breaza ... detalii

Hcl nr. 8/06.03.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului fiscal 2019 ... detalii

Hcl nr. 5/21.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 ... detalii

Hcl nr. 2/21.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta / Hcl nr. 3/21.02.2020 privind analiza si aprobarea contului executiei bugetare / Hcl nr. 4/21.02.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului fiscal 2019 ... detalii

Hcl nr. 1/07.01.2020 privind aprobarea deficitului anual al bugetului local pe anul 2019, la sectiunea dezvoltare ... detalii

 

Hotarari 2019

 

 

Hcl nr. 52/22.12.2019 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hcl nr. 51/19.12.2019 privind organizarea si desfasurarea pazei comunale pentru anul 2020 ... detalii

Hcl nr. 49/19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale l ... detalii

- Anexa la hcl nr. 49 ... detalii

Hcl nr. 48/19.12.2019 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor apartinand patrimoniului comunei ... detalii

Hcl nr. 47/19.12.2019 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hcl nr. 29/06.09.2019 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hcl nr. 25/12.07.2019 privind analiza si aprobarea contului executiei bugetare de venituri si cheltuieli al bugetului local, la data de 31 martie 2019 ... detalii

Hcl nr. 24/12.07.2019 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hcl nr. 22/24.05.2019 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Breaza ... detalii

Hcl nr. 21/24.05.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta ... detalii

Hcl nr. 20/24.05.2019 privind sustinerea din bugetul local a sumei de 87.351,54 lei inclusiv TVA, reprezentand cheltuieli neeligibile la lucrarile suplimentare aferente proiectului "Construire atelier mestesugaresc in comuna Breaza" ... detalii

Hcl nr. 19/10.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 ... detalii

Hcl nr. 18/10.05.2019 privind aprobarea aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scriseorii de garantie din partea FNGCIMM SA - IFN in vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului "Construire atelier mestesugaresc in comuna Breaza, judetul Suceava" ... detalii

Hcl nr. 15/14.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 ... detalii

Hcl nr. 14/14.04.2019 privind utilizarea excedentului anual ... detalii

HCL nr.13/14.04.2018 privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, pe raza comunei ... detalii

Hcl nr. 12/14.04.2019 privind aprobarea indic. tehn - econom ai proiectului "Pod peste raul Moldova pe drumul comunal Faghetel" ... detalii

Hcl nr. 11/14.04.2019 privind aprobarea indic. tehn - econom ai proiectului "Amenajare alei pietonale" ... detalii

Hcl nr. 7/04.03.2019 privind unele masuri de acordare a inlesnirilor la plata taxei locale de salubrizare a persoanelor fizice de pe raza comunei ... detalii

Hcl nr. 4/04.03.2019 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Breaza ... detalii

Hcl nr. 3/04.03.2019 privind analiza si aprobarea contului executiei bugetare de venituri si cheltuieli al bugetului local, la data de 31.12.2018 ... detalii

Hcl nr. 1/07.01.2019 privind aprobarea deficitului anual al bugetului local pe anul 2018, la sectiunea dezvoltare ... detalii

 

Hotarari 2018

 

Hcl nr. 59/ 21.12.2018 privind casarea si scoaterea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidenta si patrimoniul autoritatii administratiei publice locale ... detalii

Hcl nr. 54/ 21.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2019 ... detalii

- Anexa 1 la Hcl nr. 54/ 21.12.2018 ... detalii

Hcl nr. 52/ 10.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl nr. 50/ 05.11.2018 privind aprobarea platii pentru achitarea sumei de 400.000 lei, rezultat din contractarea unui imprumut din venituri din privatizare, destinat finantarii proiectului " Achizitie buldoexcavator in vederea intretinerii domeniului public in comuna Breaza" ... detalii

Hcl nr. 49/ 05.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl nr. 48/ 05.11.2018 privind analiza si aprobarea contului executiei bugetare de venituri si cheltuieli al bugetului local, la data de 30.09.2018 ... detalii

Hcl nr. 44/ 25.09.2018 privind aprobarea contracarii unui imprumut in valoare de 400.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor masuri fiscal - bugetare ... detalii

Rectificare buget 25.09.2018 ... detalii

Hcl nr. 39/ 13.08.2018 privind aprobarea indicatorilortehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Pod peste raul Moldova, pe drum comunal Faghetel, comuna Breaza" prin PNDR ... detalii

Hcl nr. 38/ 13.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl nr. 34/ 06.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl nr. 33/ 06.07.2018 privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al comunei Breaza si inscrierea acestuia in inventarul cu bunurile apartinand domeniului privat al comunei Breaza ... detalii

Hcl nr. 31/ 06.07.2018 privind stabilirea consumului de combustibil pentru functionarea unei autobasculante Scania ... detalii

Hcl nr. 30/ 06.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a terenurilor atribuite tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, pe raza comunei ... detalii

Hcl nr. 28/ 06.07.2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau lucrari de interes public in folosul comunitatii locale, de catre persoanele apte de munca, pe raza comunei ... detalii

Hcl nr. 25/ 06.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl nr. 22/ 08.05.2018 privind inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 77,54 ha teren pasune naturala situat in zona Dadu - Basca ... detalii

Hcl nr.21 / 08.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl / 24.04.2018 privind eliberarea avizului de principiu pentru LUCRARI DE RECONSTRUCTIE SI REMEDIERE ECOLOGICA IN SITUL NATURA 2000 ROSCIO321 Moldova Superioara,pe raza comunei Breaza ... detalii

Hcl nr.18 / 27.03.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Breaza,inscris in Anexa la hcl nr.26/1999 ... detalii

Hcl nr.16 / 27.03.2018 privind inchirierea prin atribuire directa a suprafetei de 77,54 ha teren pasune naturala,situat pe trupul de padure Dadu - Basca ... detalii

Hcl nr.15 / 27.03.2018 privind utilizarea excedentului anual la bugetul local,rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului fiscal 2017 ... detalii

Hcl nr.14 / 27.03.2018 privind implementarea proiectului "Construire atelier mestesugaresc in comuna Breaza,judetul Suceava" ... detalii

Hcl nr.13 / 27.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei - Studiu de fezabilitate,aferente obiectivului de investitii "Construire atelier mestesugaresc in comuna Breaza,judetul Suceava" ... detalii

Hcl nr.11 / 12.03.2018 privind utilizarea excedentului anual la bugetul local,rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului fiscal 2017 ... detalii

Hcl nr.10 / 27.02.2018 privind implementarea proiectului ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN VEDEREA INTRETINERII DOMENIULUI PUBLIC in comuna Breaza , judetul Suceava ... detalii

Hcl nr.9 / 27.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si ai documentatiei "Memoriu justificativ aferent obiectivului de investitii ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR IN VEDEREA INTRETINERII DOMENIULUI PUBLIC in comuna Breaza , judetul Suceava ... detalii

Hcl nr.4 / 14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 ... detalii

Hcl nr.3 / 14.02.2018 privind utilizarea excedentului anual la bugetul local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului fiscal 2017 si utilizarea excedentului bugetar in anul fiscal 2018 ... detalii

Hcl nr.2 / 14.02.2018 privind analiza si aprob. contului exec. bugetare de venituri si cheltuieli al bugetului local,la data de 29.12.2017,pe cele doua sectiuni ... detalii

Hcl nr.1 / 05.01.2018 privind aprobarea deficitului anual al bugetului local pe anul 2017 ,la sectiunea dezvoltare ... detalii

 

Hotarari 2017

Hotararea nr.61/27.12.2017 - Strategia anuala de achizitii publice ... detalii

- Anexa hcl nr 61 ... detalii

Hotararea nr.60 / 27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza ptr functionari publici si pers. contractual incepand cu data de 01.01.2018 ... detalii

Hotararea nr.59/27.12.2017 privind stab. taxelor si impozitelor locale... detalii

- Anexa hcl nr 59 ... detalii

Hotararea nr.57/11.12.2017 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hotararea nr.44/08.11.2017 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hotararea nr.43/23.10.2017 privind rectificarea bugetului local ... detalii

Hotararea nr.38/22.09.2017 privind revocarea hcl nr.19/27.04.2017 privind concesionarea prin licitatie publica a trei hectare de pasune in zona Dadu - Basca - Manaila ... detalii

Hotararea nr.37/22.09.2017 privind aprobarea numarului maxim de posturi,structura organizatorica si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului ... detalii

Hotararea nr.36/22.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului ... detalii

Hotararea nr.35/22.09.2017 privind rectificarea bugetului local 2017 ... detalii

Hotararea nr.34/22.09.2017 privind analiza si aprobarea contului executiei bugetare de venituri si cheltuieli , la data de 30.06.2017 ... detalii

Hotararea nr.33/22.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Hotararea nr.29/27.07.2017 privind rectificarea bugetului local 2017 ... detalii

Hotararea nr.23/29.05.2017 privind rectificarea bugetului local 2017 ... detalii

Hotararea nr.23/27.04.2017 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe raza comunei Breaza,judetul Suceava ... detalii

-Anexa la Hcl nr.23 ... detalii

Hotararea nr.21/27.04.2017 privind stabilirea unor masuri la programul de gestionare a cainilor fara stapan , pe raza comunei Breaza ... detalii

Hotararea nr.20/27.04.2017 privind aprobarea numarului maxim de posturi,structura organizatorica si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza,judetul Suceava,din cadrul autoritatii administratiei publice locale ... detalii

Hotararea nr.19/27.04.2017 privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 3 ha teren pasune pe o perioada de 10 ani,teren situat pe trupul de padure Dadu - Basca - Manaila ... detalii

Hotararea nr.16/27.03.2017 privind utilizarea excedentului anual la bugetul local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului fiscal 2016 si utilizarea ca excedent bugetar in anul fiscal 2017 ... detalii

Hotararea nr.12/10.03.2017 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2017 - 2018 ... detalii

Hotararea nr.9/10.03.2017 privind prelungirea contractului de concesiune a suprafetei de 5 ha teren pasune situat pe trupul de pasune Dadu - Basca - Manaila,pe o perioada de 10 ani catre SC SINAROM MINING GROUP SRL Bucuresti,punct de lucru comuna Iacobeni ... detalii

Hotararea nr.8/10.03.2017 privind aprob. bugetului local pe anul 2017 ... detalii

Hotararea nr.5/06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Pod peste raul Moldova pe drumul comunal Faghetel,comuna Breaza,judetul Suceava" ... detalii

Hotararea nr.4/06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie "Eficientizare si modernizare sistem de iluminat public stradal" in comuna Breaza ... detalii

Hotararea nr.3/22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum comunal Paraul Brezii" ... detalii

Hotararea nr.2/05.01.2017 privind aprobarea deficitului anual al bugetului local pe anul 2016, la sectiunea dezvoltare ... detalii