Investitii

 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2016 - 2019

 

•  Achizitie buldoexcavator in vederea intretinerii domeniului public in comuna Breaza,judetul Suceava

•  Modernizarea drumurilor comunale Pârâul Negrii si Breaza în lungime de 4,5 km, din comuna Breaza, judetul Suceava

•  Modernizare drum comunal Pârâul Brezii, comuna Breaza, judetul Suceava

•  Pod peste râul Moldova pe drumul comunal Făghetel, comuna Breaza, Judetul Suceava

•  Eficientizare ș i modernizare sistem de iluminat public stradal , în comuna Breaza, judetul Suceava

•  Construire poduri peste râul Moldova si pâraiele adiacente

•  Lucrări de regularizare a albiei apelor curgătoare prin lucrări de gabioane ( râul Moldova ș i afluentii săi)

•  Reabilitare trotuare comunale

•  Modernizarea centrului comunei BREAZA

•  Dotarea cu echipamente a serviciului pentru situatii de urgentă

•  Reducerea consumurilor specifice de energie prin utilizarea unor sisteme de iluminat cu consum redus de energie pentru iluminat public, clădiri publice, unită ț i socio-medicale, unităţi de învăţământ

•  Infiintarea ș i modernizarea reţelei de apă şi canalizare a comunei BREAZA

•  Modernizare/reabilitare infrastructură retea de iluminat public

•  Dotare cu utilaje ș i echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală ș i salubritate

•  Infiintarea de ateliere mestesugăresti pentru diversificarea activitătilor economice ș i cresterea nivelului veniturilor