Alte documente

 

- Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate in scris.

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotararilor si dispozitiile autoritatii executive, numai in cazul celor cu caracter normativ

- Dispozitii convocare CL

- Proiectele hotararilor autoritatii deliberative

- Expunere de motive

- Procese verbale si minute sedinte CL

- Declaratiile de casatorie